Názov a predmet zmluvy: Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na AČ

Dátum zverejnenia: 29.jún 2018

Dátum uzavretia: 22.jún 2018

Číslo zmluvy/dodatku: 18/40/52A/123

Suma: 0,00

Dodávateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou

IČO: 30794536

Adresa: Námestie slobody 5, 093 22 Vranov nad Topľou

Stiahnuť: