Názov a predmet zmluvy: Dohoda číslo 18/40/052/195

Dátum zverejnenia: 09.november 2018

Dátum uzavretia: 06.november 2018

Číslo zmluvy/dodatku: 18/40/052/195

Suma: 0,00

Dodávateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou

IČO: 30794536

Adresa: Námestie slobody 5, 093 22 Vranov nad Topľou

Stiahnuť: