Názov a predmet zmluvy: Dohoda o zabezpečení podmienok vyknávania aktivačnej činnosti formou MOS pre obec a o poskytnutí príspevku na AČ formou MOS v obci

Dátum zverejnenia: 19.apríl 2017

Dátum uzavretia: 03.apríl 2017

Číslo zmluvy/dodatku: 17/40/52/31

Suma: 0,00

Dodávateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou

IČO: 30794536

Adresa: Námestie slobody 5, 093 22 Vranov nad Topľou

Stiahnuť: