Názov a predmet zmluvy: Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec

Dátum zverejnenia: 27.august 2019

Dátum uzavretia: 07.august 2019

Číslo zmluvy/dodatku: 19/40/052/5

Suma: 0,00

Dodávateľ: ÚPSVaR Vranov nad Topľou

IČO: 30794536

Adresa: Nám. slobody 5, 093 22 Vranov nad Topľou

Stiahnuť: