Názov a predmet zmluvy: Dohoda č. 213/2017/§54-CnTP-A3

Dátum zverejnenia: 04.september 2017

Dátum uzavretia: 28.august 2017

Číslo zmluvy/dodatku: 213/2017/§54-CnTP-A3

Suma: 0,00

Dodávateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou

IČO: 30794536

Adresa: Námestie slobody 5, 093 22 Vranov nad Topľou

Stiahnuť: