Názov a predmet zmluvy: Dohoda č. 21/40/012/9

Dátum zverejnenia: 15.november 2021

Dátum uzavretia: 15.november 2021

Číslo zmluvy/dodatku: 21/40/012/9

Suma: 0,00

Dodávateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO: 30794536

Adresa: Nám. slobody 5, 093 01 Vranov n. T.

Stiahnuť: