Názov a predmet zmluvy: Dohoda č. 20/40/060/10 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska

Dátum zverejnenia: 23.marec 2020

Dátum uzavretia: 27.február 2020

Číslo zmluvy/dodatku: 20/40/060/10

Suma: 0,00

Dodávateľ: ÚPSVaR Vranov n. T.

IČO: 30794536

Adresa: Námestie slobody 5, 093 01 Vranov n. t.

Stiahnuť: