Názov a predmet zmluvy: Dohoda č. 19/40/50J/42

Dátum zverejnenia: 09.júl 2019

Dátum uzavretia: 20.jún 2019

Číslo zmluvy/dodatku: č.19/40/50J/42

Suma: 0,00

Dodávateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO: 30794536

Adresa: Nám. slobody 5, 093 22 Vranov nad Topľou

Stiahnuť: