Názov a predmet zmluvy: Dohoda č. 19/40/010/67

Dátum zverejnenia: 20.november 2019

Dátum uzavretia: 15.november 2019

Číslo zmluvy/dodatku: č. 19/40/010/67

Suma: 0,00

Dodávateľ: ÚPSVaR Vranov nad Topľou

IČO: 30794536

Adresa: Nám. slobody 5, 093 22 Vranov nad Topľou

Stiahnuť: