Názov a predmet zmluvy: Dohoda číslo 17/40/52A/144 o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou dobrovoľníckej služby

Dátum zverejnenia: 30.október 2017

Dátum uzavretia: 26.október 2017

Číslo zmluvy/dodatku: 17/40/52A/144

Suma: 0,00

Dodávateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou

IČO: 30794536

Adresa: Námestie slobody 5, 093 22 Vranov nad Topľou

Stiahnuť: