Názov a predmet zmluvy: Dohoda č. 17/40/010/57

Dátum zverejnenia: 30.november 2017

Dátum uzavretia: 20.november 2017

Číslo zmluvy/dodatku: 17/40/010/57

Suma: 0,00

Dodávateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou

IČO: 30794536

Adresa: Námestie slobody 5, 093 22 Vranov nad Topľou

Stiahnuť: