Názov a predmet zmluvy: Dohoda č. 116/2017/§ 54 - CnTP-A3

Dátum zverejnenia: 31.máj 2017

Dátum uzavretia: 29.máj 2017

Číslo zmluvy/dodatku: 116/2017/§ 54 - CnTP - A3

Suma: 0,00

Dodávateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou

IČO: 30794536

Adresa: Námestie slobody 5, 093 22 Vranov nad Topľou

Stiahnuť: