Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 6 k zmluve o kontokorentnom úvere

Dátum zverejnenia: 8.marec 2021

Dátum uzavretia: 8.marec 2021

Číslo zmluvy/dodatku: Dodatok č. 6

Suma: 0,00

Dodávateľ: VÚB, a. s.

IČO: 31320155

Adresa: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

Stiahnuť: