Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby "Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Soli"

Dátum zverejnenia: 14.máj 2019

Dátum uzavretia: 09.máj 2019

Číslo zmluvy/dodatku: Dodatok č. 3

Suma: 235 943,44

Dodávateľ: BETPRES, s.r.o.

IČO: 3168434

Adresa: Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou

Stiahnuť: