Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. Z201814529_Z zo dňa 06.04.2018

Dátum zverejnenia: 31.december 2019

Dátum uzavretia: 31.december 2019

Číslo zmluvy/dodatku: Dodatok č. 2

Suma: 0,00

Dodávateľ: Agratech s.r.o.

IČO: 31725210

Adresa: Mlynská 137, 093 01 Vranov nad Topľou

Stiahnuť: