Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 2 k Zmluve zo dňa 19.4.2018

Dátum zverejnenia: 16.marec 2020

Dátum uzavretia: 16.marec 2020

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 0,00

Dodávateľ: NATUR-PACK, a.s.

IČO: 35979798

Adresa: Bajkalská 25, 821 01 Bratislava

Stiahnuť: