Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 2 k zmluve o termínovanom úvere č. 846/2018/UZ

Dátum zverejnenia: 27.jún 2019

Dátum uzavretia: 27.jún 2019

Číslo zmluvy/dodatku: Dodatok č. 2

Suma: 200,00

Dodávateľ: Všeobecná úverová banka, a.s.

IČO: 31320155

Adresa: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

Stiahnuť: