Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 2

Dátum zverejnenia: 03.september 2020

Dátum uzavretia: 27.august 2020

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 0,00

Dodávateľ: SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n. T.

IČO: 36477508

Adresa: Mlynská 1345, 093 01 Vranov n. T.

Stiahnuť: