Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP z 10.05.2018

Dátum zverejnenia: 06.november 2018

Dátum uzavretia: 29.október 2018

Číslo zmluvy/dodatku: Dodatok č. 2

Suma: 413 251,26

Dodávateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO: 42181810

Adresa: Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Stiahnuť: