Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 2 k Zmluve na výkon stavebného dozoru

Dátum zverejnenia: 30.august 2019

Dátum uzavretia: 30.august 2019

Číslo zmluvy/dodatku: Dodatok č. 2

Suma: 0,00

Dodávateľ: Ing. Anton Pavúk

IČO: 10805672

Adresa: Nižný Hrabovec 309

Stiahnuť: