Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 2 k Poistnej zmluve č. 1009901161

Dátum zverejnenia: 08.apríl 2021

Dátum uzavretia: 08.apríl 2021

Číslo zmluvy/dodatku: Dodatok č. 2

Suma: 1 827,53

Dodávateľ: KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

IČO: 00585441

Adresa: Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

Stiahnuť: