Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve zo dňa 16.05.2019

Dátum zverejnenia: 21.október 2020

Dátum uzavretia: 21.október 2020

Číslo zmluvy/dodatku: Dodatok č.2

Suma: 0,00

Dodávateľ: Ing. Karol Petz

IČO: 45324565

Adresa: Sabinovská 29, 080 01 Prešov

Stiahnuť: