Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Dátum zverejnenia: 04.december 2018

Dátum uzavretia: 04.december 2018

Číslo zmluvy/dodatku: Dodatok č. 1

Suma: 0,00

Dodávateľ: DAVIN s.r.o.

IČO: 47588349

Adresa: Soľ 109, 094 35 Soľ

Stiahnuť: