Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 1 ku Kúpno-predajnej zmluve zo dňa 27.08.2020

Dátum zverejnenia: 24.september 2020

Dátum uzavretia: 24.september 2020

Číslo zmluvy/dodatku: Dodatok č. 1

Suma: 0,00

Dodávateľ: Daniel Nutár

IČO:

Adresa: Soľ 290, 094 35 Soľ

Stiahnuť: