Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 19.04.2018

Dátum zverejnenia: 05.marec 2019

Dátum uzavretia: 05.marec 2019

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 0,00

Dodávateľ: NATUR-PACK, a.s.

IČO: 35979798

Adresa: Ružová dolina 6

Stiahnuť: