Názov a predmet zmluvy: Dodatok k Zmluve o výpožičke

Dátum zverejnenia: 23.marec 2021

Dátum uzavretia: 22.marec 2021

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 0,00

Dodávateľ: SR - Štatistický úrad SR

IČO: 00166197

Adresa: Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45

Stiahnuť: