Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve o príspevku na poskytnutie dopravných služieb pre žiakov základnej školy

Dátum zverejnenia: 15.august 2019

Dátum uzavretia: 07.august 2019

Číslo zmluvy/dodatku: Dodatok č. 1

Suma: 0,00

Dodávateľ: SAD Humenné, a. s., OZ Vranov n. T.

IČO: 36477508

Adresa: Mlynská 1345, 093 01 Vranov n. T.

Stiahnuť: