Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dátum zverejnenia: 12.marec 2021

Dátum uzavretia: 08.marec 2021

Číslo zmluvy/dodatku: Dodatok č. 1

Suma: 0,00

Dodávateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO: 42181810

Adresa: Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Stiahnuť: