Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP ZM_SEP-IMRK3-2017-001619

Dátum zverejnenia: 21.jún 2019

Dátum uzavretia: 21.jún 2019

Číslo zmluvy/dodatku: Dodatok č. 1

Suma: 0,00

Dodávateľ: Ministerstvo vnútra SR

IČO: 00151866

Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Stiahnuť: