Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 20.11.2019

Dátum zverejnenia: 23.december 2019

Dátum uzavretia: 23.december 2019

Číslo zmluvy/dodatku: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 20.11.2019

Suma: 0,00

Dodávateľ: DANEX PLUS s.r.o.

IČO: 45521441

Adresa: Soľ 109, 094 35 Soľ

Stiahnuť: