Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 2.9.2019

Dátum zverejnenia: 2.september 2019

Dátum uzavretia: 2.september 2019

Číslo zmluvy/dodatku: Dodatok č. 1

Suma: 0,00

Dodávateľ: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

IČO: 45483078

Adresa: 080 01 Prešov, Volgogradská 9/B

Stiahnuť: