Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Dátum zverejnenia: 14.máj 2018

Dátum uzavretia: 14.marec 2018

Číslo zmluvy/dodatku: Dodatok č. 1

Suma: 0,00

Dodávateľ: AIP projekt, s. r. o.

IČO: 50172441

Adresa: Letná 10, 040 01 Košice

Stiahnuť: