Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo z 12.04.2017

Dátum zverejnenia: 11.február 2019

Dátum uzavretia: 11.február 2019

Číslo zmluvy/dodatku: Dodatok č. 1

Suma: 0,00

Dodávateľ: Ing. Milan Šalata

IČO: 50133373

Adresa: 094 21 Nižný Hrabovec 306

Stiahnuť: