Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 21.11.2019

Dátum zverejnenia: 02.december 2019

Dátum uzavretia: 02.december 2019

Číslo zmluvy/dodatku: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 21.11.2019

Suma: 4 305,65

Dodávateľ: Peter Kušnír

IČO: 40873838

Adresa: Krásna Lúka 41, 082 73 Krásna Lúka

Stiahnuť: