Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/07/2018

Dátum zverejnenia: 24.október 2018

Dátum uzavretia: 24.október 2018

Číslo zmluvy/dodatku: Dodatok č. 1

Suma: 3 393,44

Dodávateľ: EKOMOS s.r.o.

IČO: 31662340

Adresa: Budovateľská 50, 080 01 Prešov

Stiahnuť: