Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/05/2021 z 03.05.2021

Dátum zverejnenia: 11.október 2021

Dátum uzavretia: 11.október 2021

Číslo zmluvy/dodatku: Dodatok č. 1

Suma: 68 896,45

Dodávateľ: ENERGOTRADING, s.r.o.

IČO: 43844456

Adresa: Lúčna 831/83, 093 01 Vranov nad Topľou

Stiahnuť: