Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 23.08.2021

Dátum zverejnenia: 27.august 2021

Dátum uzavretia: 27.august 2021

Číslo zmluvy/dodatku: Dodatok č. 1

Suma: 5 196,00

Dodávateľ: MOUREZ s.r.o.

IČO: 36486485

Adresa: Boženy Němcovej 1143, 093 01 Vranov nad Topľou

Stiahnuť: