Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo z 18.11.2019

Dátum zverejnenia: 04.december 2019

Dátum uzavretia: 04.december 2019

Číslo zmluvy/dodatku: Dodatok č. 1

Suma: 11 308,23

Dodávateľ: RAFFAELIS IDE, s.r.o.

IČO: 36574015

Adresa: Kostolná 8, 044 13 Valaliky

Stiahnuť: