Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 1 k zmluve na výkon stavebného dozoru

Dátum zverejnenia: 15.október 2018

Dátum uzavretia: 12.október 2018

Číslo zmluvy/dodatku: Dodatok č. 1

Suma: 0,00

Dodávateľ: Ing. Anton Pavúk

IČO: 10805672

Adresa: 094 21 Nižný Hrabovec 309

Stiahnuť: