Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 16. 05. 2019

Dátum zverejnenia: 12.august 2019

Dátum uzavretia: 12.august 2019

Číslo zmluvy/dodatku: Dodatok č. 1

Suma: 0,00

Dodávateľ: Ing. Karol Petz

IČO: 4532465

Adresa: Sabinovská 29, 080 01 Prešov

Stiahnuť: