Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 1 k Dohode o podmienkach poskytnutia finančného grantu ,,Program podpory lokálnych komunít"

Dátum zverejnenia: 01.august 2018

Dátum uzavretia: 01.august 2018

Číslo zmluvy/dodatku: Dodatok č. 1

Suma: 0,00

Dodávateľ: Nadácia COOP Jednota

IČO: 30789214

Adresa: Bajkalská 25, 827 18 Bratislava

Stiahnuť: