Názov a predmet zmluvy: Doadtok č. 1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Dátum zverejnenia: 30.december 2021

Dátum uzavretia: 30.december 2021

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 0,00

Dodávateľ: FÚRA s.r.o.

IČO: 36211451

Adresa: SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Stiahnuť: