Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 1/2017 k Zmluve o dielo č. RZ-01-10-2017

Dátum zverejnenia: 06.december 2017

Dátum uzavretia: 06.december 2017

Číslo zmluvy/dodatku: RZ - 01-10-2017Dodatok č. 1/2017

Suma: 0,00

Dodávateľ: REMOPEL, s.r.o.

IČO: 36474614

Adresa: Hollého 30, 083 01 Sabinov

Stiahnuť: