Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 1 k dohode o užívaní nebytových priestorov v budove KC

Dátum zverejnenia: 31.december 2018

Dátum uzavretia: 31.december 2018

Číslo zmluvy/dodatku: Dodatok č. 1

Suma: 0,00

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: Soľ 161, 094 35 Soľ

Stiahnuť: