Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu

Dátum zverejnenia: 04.august 2020

Dátum uzavretia: 04.august 2020

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 0,00

Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

IČO: 35815256

Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Stiahnuť: