Názov a predmet zmluvy: Nájomná zmluva - KC - Dodatok č.1

Dátum zverejnenia: 30.december 2015

Dátum uzavretia: 30.december 2015

Číslo zmluvy/dodatku: Dodatok č.1

Suma: 0,00

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: Soľ 161, 094 35 Soľ

Stiahnuť: