Názov a predmet zmluvy: Skupinové úrazové poistenie pre školy

Dátum zverejnenia: 5.november 2015

Dátum uzavretia: 14.október 2015

Číslo zmluvy/dodatku: 0800105951

Suma: 167,90

Dodávateľ: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

IČO: 00151700

Adresa: Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava

Stiahnuť: