Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo: Spracovanie Programu rozvoja obce/mesta

Dátum zverejnenia: 15.apríl 2015

Dátum uzavretia: 14.apríl 2015

Číslo zmluvy/dodatku: PR-03/2015

Suma: 3 498,00

Dodávateľ: Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja

IČO: 37885341

Adresa: Prostějovská 117/A, Prešov

Stiahnuť: