Názov a predmet zmluvy: Nájomná zmluva SČ-403/2

Dátum zverejnenia: 29.december 2016

Dátum uzavretia: 06.december 2016

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 38,00

Dodávateľ: Kužila Martin

IČO:

Adresa: Soľ 403/2, 094 35 Soľ

Stiahnuť: