Názov a predmet zmluvy: Zmluva o výkone stavebného dozoru č. 1/06/2022

Dátum zverejnenia: 16.jún 2022

Dátum uzavretia: 16.jún 2022

Číslo zmluvy/dodatku: 1/06/2022

Suma: 12 840,00

Dodávateľ: JADOZ s.r.o.

IČO: 50297465

Adresa: Duklianskych hrdinov 2723/15A, 093 01 Vranov nad Topľou

Stiahnuť: